DEFLANDER, VANBERGHEN & KENNIS, Geassocieerde notarissen te Oud-Turnhout

 

DEFLANDER, VANBERGHEN & KENNIS

Geassocieerde notarissen te Oud-Turnhout

SCHENKING BINNEN HET HUWELIJK

30 oktober 2013

Video van de week

Sinds de wet van 14 mei 1981 is de langstlevende echtgenoot een volwaardig en voorbehouden erfgenaam geworden. Hij geniet de bescherming van de gezinswoning en de huisraad. Heeft het dan nog nut een schenking te doen aan elkaar, nu de wet dergelijke bescherming voorziet?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.  

Meer video’s: http://www.notaris.be/videos
Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .